Regnskap

Overnatting turisthytter5440.-
Mat og proviant8400.-
Kart1800.-
Porto1000.-
Frakt520.-
Telekort800.-
Flybillett hjem2800.-